หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ประวัติตำบล
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก
กอง/ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
เกี่ยวกับ
 
   ผู้บริหาร
   สมาชิก
   กอง/ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
     สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 137) 7 เม.ย. 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 137) 7 ม.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 115) 7 ต.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 58) 4 ต.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 101) 19 ก.ค. 2562
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 104) 1 เม.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 64) 7 ม.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ดู : 159) 4 ม.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (ดู : 125) 3 ธ.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 125) 1 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 (ดู : 161) 5 ต.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 76) 1 ต.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ดู : 172) 4 ก.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ดู : 196) 2 ส.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ดู : 155) 2 ก.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (ดู : 147) 4 มิ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 (ดู : 132) 3 พ.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 (ดู : 112) 2 เม.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ดู : 112) 2 มี.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 (ดู : 118) 5 ก.พ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 (ดู : 109) 5 ม.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (ดู : 110) 1 ธ.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 (ดู : 115) 6 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ดู : 131) 1 ต.ค. 2556
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ : 074-735079 โทรสาร : 074-735166
E-mail Address : 6910201@dla.go.th
Copyright © 2017. www.khuandon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs