หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ประวัติตำบล
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก
กอง/ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
เกี่ยวกับ
 
   ผู้บริหาร
   สมาชิก
   กอง/ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
     สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง ม.10 (ดู : 77) 3 ก.ค. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 119) 10 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ควนโดน (ดู : 137) 10 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 79) 11 เม.ย. 2561
ประกาศการจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ (ดู : 333) 4 ธ.ค. 2558
ประกาศการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (โดยวิธีพิเศษ) (ดู : 710) 20 ต.ค. 2558
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ดู : 288) 30 ก.ย. 2558
ประกาศ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการ ณ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 (ดู : 175) 10 เม.ย. 2558
ประกาศการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สาย สต.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 406 – บูเก็ตยามู (โดยวิธีพิเศษ) (ดู : 172) 2 ก.พ. 2558
ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 (ดู : 182) 8 ม.ค. 2558
ประกาศ การจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7จำนวน 3 สาย(โดยวิธีพิเศษ) (ดู : 175) 19 ธ.ค. 2557
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ดู : 164) 1 ต.ค. 2557
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ดู : 169) 30 ก.ย. 2557
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง จัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โดยวิธีพิเศษ ) (ดู : 161) 1 ต.ค. 2556
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมเสียงตามสายในเขต อบต. ควนโดน (ดู : 192) 1 ต.ค. 2556
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซิล สายควนโต๊ะโส๊ะ - ถนนเลียบเขา (ดู : 168) 1 ต.ค. 2556
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ : 074-735079 โทรสาร : 074-735166
E-mail Address : 6910201@dla.go.th
Copyright © 2017. www.khuandon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs