หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ประวัติตำบล
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก
กอง/ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
เกี่ยวกับ
 
   ผู้บริหาร
   สมาชิก
   กอง/ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
     สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
นายยะโกบ โต๊ะประดู่
นายก อบต.ควนโดน
สายตรงนายก 089-877-2215
ข่าวประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ดูทั้งหมด  
รายงาน รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 31)
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 26)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณราบลุ่ม และพื้นที่เสี่ยง (ดู : 39)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ดูทั้งหมด  
ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง ม.10 (ดู : 97)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 137)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ควนโดน (ดู : 159)
 
ประมวลภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน และบุคคลภายนอกผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
อ่านรายละเอียด
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
อ่านรายละเอียด
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่ตำบลควนโดน
อ่านรายละเอียด
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนโดน
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
อ่านรายละเอียด
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำประชาคมแผนชุมชน/หมู่บ้านแผนชุมชนระดับตำบล
อ่านรายละเอียด
พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
อ่านรายละเอียด
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างของถนนทุกหมู่บ้าน
อ่านรายละเอียด
รางวัลวัฒนคุนาธรผู้ทำคุณประโยชน์กระทรวงวัฒนธรรมปี 2562 รับมอบดลห์รางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
อ่านรายละเอียด
ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ดูทั้งหมด  
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง ม.10 (ดู : 87)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมูสอ - บ้านนายสัน หมู่ที่ 4  (ดู : 165)
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางถนนสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ 6  (ดู : 172)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง                 อบต.ควนโดน ดูทั้งหมด  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 160)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 158)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 144)
หนังสือสั่งการ  อปท.สตูล ดูทั้งหมด  
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ : 074-735079 โทรสาร : 074-735166
E-mail Address : 6910201@dla.go.th
Copyright © 2017. www.khuandon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs